• 04 januari 2022

Een Backup Vault, een slimme investering voor data-driven organisaties

Cyberaanvallen zijn zeer bedreigend voor een data-driven organisatie. Door de sterke toename van  bedrijvigheid in de cloud, nemen dit soort aanvallen exponentieel toe. Organisaties investeren daarom veel in beveiliging aan de ‘voorkant’, met intelligente oplossingen die kwaadwillende acties opsporen, identificeren en melden, maar ook aan de ‘achterkant’ moet het nodige gedaan worden.

Dell EMC komt daarom met een oplossing die organisaties weer snel kan helpen te recoveren als het toch mis gaat. Immers, door snelle ontwikkelingen kunnen niet alle aanvallen afgewend worden.
Dell EMC heeft daarom de PowerProtect Cyber Recovery solution beschikbaar die gelockte en versleutelde backups bewaart op een systeem dat los staat van de productieomgeving. Dit dient direct twee doelen: er is, naast aanvallen op data en applicaties van organisaties in de productieomgeving, ook een ontwikkeling te zien van sterke toename van het blokkeren van de backup-omgevingen. Door PowerProtect Cyber Recovery in te zetten, blijft de backup-omgeving onbereikbaar voor kwaadwillenden. Backups zijn geïsoleerd, los van het corporate- en backup-netwerk, en kunnen niet veranderd worden sinds de laatste succesvolle backup. Ze zijn gelocked, gelocked en immutable zoals dat wordt genoemd. Deze backups worden in de ‘Vault’ geplaatst.

Cyber Recovery Vault

Moderniseren en automatiseren van het backup- en recoveryproces gaan hand in hand met de businesstransformatie naar een data-driven organisatie. Door de backupstrategie en omgeving te moderniseren, en gebruik te maken van een Cyber Recovery Vault, vergroten data-driven en cloud-first organisaties hun weerbaarheid. Met backups in de Vault, is de organisatie snel weer up-and-running voor als het echt grondig mis gaat. Dell EMC biedt met de PowerProtect Cyber Recovery Solution een betrouwbare en intelligente oplossing die niet alleen businesskritieke data veilig backupt, maar ook verdachte activiteiten identificeert voordat deze toegang krijgen tot de Vault en schade aanrichten. Intelligente analytics en machine-learning en full-content indexering worden losgelaten op de te backuppen data. Geautomatiseerde integriteitschecks bepalen of data is beïnvloed door malware.

Meerdere lagen van beveiliging

Door meedere lagen van beveiliging toe te passen, onder andere beveiligd door CyberSense technologie, wordt kritieke data fysiek weggehouden van waar de aanval plaats vindt. Dankzij de geautomatiseerde ‘air gap’ is de backup-vault toegang alleen mogelijk met multi-factor authenticatie en houdt het verdachte beheeracties tegen. De ‘locked’ backups kunnen zo vergeleken en geïdentificeerd worden als een ‘clean copy’ die gebruikt kan worden om van te recoveren.

Om kritieke data te beveiligen, mag een een goede backup- en recoverystrategie niet ontbreken. Door Dell EMC Cyber Recovery Solution te integreren, kan uw klant erop vertrouwen dat er snel en met zekerheid goede en schone backups kunnen worden geïdentificeerd en terug gezet kunnen worden na een cyberaanval die niet afgewend kon worden.

Lees hier de Solution Brief van Dell, met daarin meer informatie, of neem contact op met het Dell Team van Tech Data, bereikbaar via 088-1334000 of mail naar dell@techdata.nl

Terug naar Mediabibliotheek
  • Datasecurity