• 08 februari 2021
  • Author: Tech Data

In 4 stappen naar volwassen datamanagement

Steeds vaker hangt het succes van uw klanten af van de mate waarin zij hun data kunnen benutten. Een goede datamanagementstrategie en -infrastructuur zijn daarvoor cruciaal. Dat is echter geen eenvoudige opgave. Hoe realiseert u zoiets?

Datamanagement neemt diverse uitdagingen met zich mee. Uitdagingen waar uw klant mee worstelt, en waar zij zich vaak tot u als IT-partner wenden voor een oplossing. Een greep uit de belangrijkste:

1. Het datalandschap groeit in complexiteit

Het is inmiddels geen nieuws meer: de hoeveelheid data die organisaties verwerken, groeit exponentieel. Niet alleen in volume, maar ook in complexiteit. Ook het aantal datatypen stijgt zienderogen, onder andere door een groeiend gebruik van de multicloud.

Voor datawetenschappers liggen er grote uitdagingen. Zij moeten voor al die verschillende datatypen algoritmes ontwikkelen die niet alleen met de data kunnen omgaan, maar er ook waardevolle inzichten uit kunnen destilleren.

2. Beheer van infrastructuur en pipelines

De cloud heeft veel goeds gebracht, maar kan ook zorgen voor een wildgroei aan platformen en applicaties. Het is daarbij niet altijd helder wie precies waarvoor verantwoordelijk is. Bovendien is de onderlinge uitwisselbaarheid van de gegevens tussen al die cloudomgevingen niet gegarandeerd. Het gevolg is dat IT-managers belast zijn met het visualiseren, ontwikkelen en onderhouden van een complex geheel van data pipelines.

3. Toenemende verwachtingen vanuit de business

De druk op bedrijven groeit. Klanten verwachten een op maat gesneden customer experience. Bedrijven moeten snel kunnen acteren op hun veranderende behoeften. Daarbij is snelheid van handelen cruciaal, net als realtime inzicht in businesscijfers. Het gebruik van AI en machine learning is daarbij zo goed als onmisbaar geworden.

4. Datamanagement is een steeds ingewikkeldere discipline

Datamanagement is een ingewikkelde en arbeidsintensieve taak. Iedere fase in de data-lifecycle behoeft een andere rol en expertise. Bovendien is een goede samenwerking tussen al die rollen geen gegeven. Onderzoeken onderschrijven dat. Zo spenderen data officers gemiddeld slechts 22 procent van hun werktijd aan innovatie en het te gelde maken van data. De rest van de tijd zijn ze door de toenemende complexiteit bezig met zaken die hier niet direct aan bijdragen.

Data innovation lifecycle

Het tackelen van deze problematiek vereist een goed uitgedachte data innovation lifecycle. Het verbeteren van deze cyclus is cruciaal voor wie zijn concurrentiepositie wil verbeteren en maximaal wil profiteren van datamanagement. Deze vier stappen helpen daarbij:

1. Onderzoek de businesswaarde

Allereerst is het belangrijk te onderzoeken op welke manier data kan bijdragen aan de business van uw klant. Pas wanneer inzichtelijk is welke data kan bijdragen aan welke doelstellingen, is effectief datamanagement mogelijk.

2. Inventariseer en plan vooruit

Definieer de huidige status van de data en het databeleid. Hoe ziet het datalandschap er nu uit? Welk databeleid voeren we nu? Hoe ziet de data-infrastructuur eruit? Zet vervolgens een stip op de horizon. Waar wilt u heen? Welke waarde wilt u uit data destilleren? Welke systemen zijn daarvoor nodig? Welke vaardigheden ontbreken nog in uw organisatie?

3. Vergaar de benodigde kennis

Het destilleren van waarde uit data vereist kennis. Ga na of de huidige dataspecialisten hierover beschikken. Met de juiste trainingen tilt u het niveau naar de gewenste hoogte en dicht u de ‘skills gap’.

4. Zorg voor de juiste technische infrastructuur

Met moderne data-infrastructuur halen uw klanten het maximale uit hun data. Dell EMC biedt hiervoor diverse oplossingen. Zo zorgt u met Dell DataIQ voor een centraal dashboard voor de monitoring en het beheer van ongestructureerde data. Met serveroplossingen zoals Dell PowerEdge, Dell EMC PowerStore en Dell EMC PowerScale legt u een basis voor hoogwaardige opslagomgevingen en datagerelateerde workloads, of dat nu aan de ‘edge’ of in een hybride cloudomgeving is. Met het Dell EMC Streaming Data Platform destilleert u inzichten uit hun realtime en historische data.

Meer weten

Wilt u meer weten over de ideale datamanagementstrategie en hoe wij u hierin met oplossingen van Dell EMC kunnen ondersteunen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Terug naar Mediabibliotheek
  • Algemeen