• 01 november 2021
  • Author: Tech Data

Zo maakt AI databeheer eenvoudiger

Bedrijven hebben te maken met steeds grotere hoeveelheden data, en die worden lang niet altijd centraal opgeslagen. Het werk van storagemanagers is de afgelopen jaren dan ook een stuk complexer geworden. Kan artificial intelligence voor verlichting zorgen?

De wereld van uw klant is hybride: cloud wordt volop gecombineerd met on-premises IT. Dit betekent ook dat applicaties en de bijbehorende data al snel verspreid staan over public clouds, private clouds en verschillende on-premises systemen. Sommige fileshares komen bijvoorbeeld terecht in relatief goedkope Amazon S3-buckets terwijl voor meer vertrouwelijke data traditionele harddiskdrives of lokale SSD’s worden ingezet. Of een private clouddienst.

Aan storagemanagers de taak om dit complexe geheel te beheren en onderhouden. Ze moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de performance van de storageomgeving altijd optimaal is, dat storingen snel worden gedetecteerd en verholpen en dat er altijd voldoende storagecapaciteit beschikbaar is. En dat data altijd op het juiste opslagmedium terechtkomen, waarbij ze onder andere kosten, snelheid en security tegen elkaar moeten afwegen. Een bijna onmenselijke opgave, zeker als het gaat om tientallen of zelfs honderden applicaties en omvangrijke hoeveelheden data.

Geen wonder dat artificial intelligence ook op storagegebied aan een opmars bezig is. Waar het menselijk brein tekortschiet, kan AI hulp bieden. Onder andere Gartner voorspelt dat de toepassing van ‘artificial intelligence for IT operations’ (AIOps) de komende jaren explodeert. In 2018 maakte nog maar 5 procent van de grote bedrijven gebruik van AIOps voor het monitoren en bewaken van applicaties en infrastructuren, waaronder storage. In 2023 is dat naar verwachting al 30 procent.

Enorme hoeveelheden metadata

Gartner definieert AIOps als ‘een combinatie van big data en machine learning om IT-beheeractiviteiten te automatiseren, met inbegrip van eventcorrelatie, detectie van onregelmatigheden en causaliteitsbepaling’. Zo baseert HPE’s ‘AIOps-enabled tool’ InfoSight zijn voorspellingen en adviezen op de analyse van enorme hoeveelheden metadata die afkomstig zijn van ruim 100.000 storagesystemen van HPE die wereldwijd in gebruik zijn.

Door de analyse van deze enorme dataverzameling wordt InfoSight steeds slimmer en efficiënter. Die intelligentie wordt op meerdere manieren ingezet:

1. Voorspellen en voorkomen van problemen

Door de analyse van enorme hoeveelheden metadata weet InfoSight welke signalen voorafgaan aan daadwerkelijke problemen. Die kennis zet InfoSight in om problemen in de infrastructuur van uw klant te voorspellen en te helpen voorkomen. HPE claimt zelfs dat de tool 86 procent van de potentiële problemen kan detecteren en verhelpen, en dat zonder tussenkomst van een beheerder. Dit bevordert de databeschikbaarheid, die door HPE is vastgesteld op 99,9999 procent.

2. Optimaliseren van de prestaties

InfoSight is in staat om de perfomance van de storagesystemen te analyseren en te adviseren over een efficiënter gebruik van de storagecapaciteit. Slimme aanbevelingen – zoals het vergroten van de cachingcapaciteit of het aanschaffen van nodes – zorgen ervoor dat bottlenecks worden opgelost en dat de prestaties verbeteren.

3. Voorkomen van menselijke fouten

InfoSight leert van fouten die gemaakt zijn in het verleden. Heeft bijvoorbeeld een bepaalde mix van hardware, firmware en softwareversies bij een HPE-klant aan de andere kant van de wereld tot problemen geleid? En staat uw klant op het punt om een vergelijkbare mix te omarmen? Dan treedt de AI van InfoSight in werking en krijgt uw klant het advies om voor een andere oplossing te kiezen.

4. Beperken van het aantal handmatige taken

Voorgaande punten dragen er ook aan bij dat de beheerlast behoorlijk afneemt. Beheer en troubleshooting kosten veel minder tijd. InfoSight beperkt het aantal handmatige supporttaken en verlaagt de OPEX van de storageomgeving, volgens HPE zelfs met 79 procent.

5. Infrastructuur autonoom maken

HPE InfoSight maakt de weg vrij voor een infrastructuur die zichzelf beheert, herstelt en optimaliseert. Vandaag vertelt HPE InfoSight u wat u moet doen. Morgen doet InfoSight het vanzelf voor u. Daarvoor verzamelt InfoSight voortdurend data en leert de tool van de workloads van klanten – waardoor alle klanten slimmer worden. In deze nieuwe AI-driven wereld is HPE InfoSight een pionier in de infrastructuurruimte en het bouwen van nieuwe AI-modellen om inzichten om te zetten in acties.

HPE InfoSight voegt veel waarde toe aan systemen als HPE Nimble en HPE Primera, en verlaagt daarbij de kosten voor het beheer van de storageomgeving. Daar zal uw klant zeker niet ongevoelig voor zijn.

Meer weten over hoe u uw klant ontzorgt met AI? Neem dan contact met ons op.

Terug naar Mediabibliotheek